ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей Договір є офіційною пропозицією Інтернет-сервіс раціонів правильного харчування «5 Блюд» (надалі – «Продавець») будь-якій юридичній особі, фізичній особі-підприємцю або фізичній особі, користувачу послуг Інтернет-магазину (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі– продажу товарів дистанційним способом (тобто через Інтернет–магазин та/або Застосунок).

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Сторін — Продавця і Покупця, та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року.

Використання послуг та купівля товарів, що надаються Інтернет- магазином/Застосунком, передбачає згоду особи, що користується послугами або купує товар, з правилами, строками, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі.

Приймаючи умови даного Договору, Покупець підтверджує, що:

-на момент купівлі товару він має повну цивільну правоздатність та дієздатність;

-інформація, що надається під час замовлення товарів або послуг, є правильною та актуальною;

-надана контактна інформація може бути використана з метою повідомлення про зміни в роботі, акційні пропозиції чи надання іншої інформації, пов’язаної з діяльністю Продавця.

На підставі вищезазначеного уважно ознайомтеся з даним Договором (публічною офертою), і якщо Ви не згодні з будь-яким із пунктів оферти, будь ласка негайно припиніть користування Інтернет-магазином/Застосунком

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Цей Договір є публічною офертою (відповідно до статей 633, 641 і глави 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу Товару дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин/Застосунок.

1.2.У відповідності до статті 642 Цивільного Кодексу України повним і беззаперечним прийняттям умов даного Договору, тобто публічної оферти, є факт оформлення Замовлення в Продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, і Покупець надалі виступає як особа, що вступила в договірні відносини. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомлюватися з умовами Договору.

1.3.Публічна оферта також є прийнятою при реєстрації Покупця в Інтернет- магазині/Застосунку.

1.4.Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ «Оферта» — публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та

юридичній особі з метою укласти договір купівлі-продажу на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

«Інтернет–магазин» — відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб

1

для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом вчинення електронного правочину на підставі ознайомлення Покупця з запропонованою Продавцем інформацією, що представлена в електронній формі на сайті Продавця («https://5blyud.com.ua»), що виключає можливість безпосереднього ознайомлення покупця з Товаром або із зразками Товару під час укладення такого Договору.

«Застосунок» – будь-яке прикладне програмне забезпечення Продавця реалізоване в апаратно-програмному середовищі мобільного телефону або іншого бездротового пристрою Покупця, та призначене для замовлень Товарів Продавця.

«Товар» — перелік найменувань асортименту товарів, послуг, представлений в Інтернет-магазині/Застосунку.

«Продавець» — Інтернет-сервіс раціонів правильного харчування «5 Блюд» сервіс доставки збалансованого харчування, націлений на поліпшення загального стану здоров’я, фізичної форми і самопочуття.

«Покупець» —юридична або фізична особа, що має повну цивільну правоздатність та дієздатність та вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

«Персональні дані» – це будь-яка інформація персонального характеру, яка дозволяє третій особі ідентифікувати фізичну особу (суб’єкта даних).

«Обробка персональних даних» — це будь-яка операція або сукупність операцій, які виконуються з персональними даними або масивами персональних даних з використанням або без використання автоматичних процедур, такі як збір, запис, систематизація, структурування, зберігання, зміна, впорядкування, перегляд, використання, поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.

«Акцепт» — повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.

«Замовлення» — окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказані Покупцем при розміщенні заявки в Інтернет-магазині/Застосунку Продавця або замовлені будь-яким іншим способом.

«Кур’єрська доставка» — безпосередня передача Товару від Продавця до Покупця незалежним підрядником, який надає послуги Продавцю відповідно до окремого укладеного договору.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.Інтернет-магазин зобов’язується передати у власність Покупцеві товар, а Покупець зобов’язується оплатити такий Товар, відповідно до чинних на момент здійснення Замовлення цін, і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2.Цей Договір регулює купівлю-продаж в Інтернет-магазині/Застосунку, в тому

числі:

а) добровільний вибір Покупцем Товарів в Інтернет-магазині/Застосунку по категоріям; б) самостійне оформлення Покупцем Замовлення на сайті в Інтернет-

магазині/Застосунку; в) оплата Покупцем Замовлення, оформленого в Інтернет-магазині/Застосунку;

г) виконання і передача Замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

3.ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

3.1.Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується в Інтернет- магазині/Застосунку Продавця. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів і ціни доставки, а також наявності знижок і дисконтів у Покупця. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення.

3.2.Ціни в Інтернет-магазині/Застосунку Продавця вказані в національній валюті України (гривня) за одиницю товару відповідно до існуючого прейскуранта.

3.2.Ціни на Товари можуть змінюватися в залежності від кон’юнктури ринку, що відбивається на цінах в Інтернет-магазині/Застосунку. У разі зміни ціни на замовлені позиції Товару до оплати Замовлення Продавець зобов’язаний у найкоротші строки повідомити Покупця про такі зміни. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення. У разі

відсутності зв’язку з Покупцем Замовлення вважається анульованим протягом 24-х годин з моменту зміни ціни на Товар. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та здійснив у встановленому цим Договором порядку оплату Товару.

3.3.Оплата Товару Покупцем може бути здійснена наступним чином:

3.3.1.Покупець оплачує Товар до дня першої доставки шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця

3.4. Оплата за Товар відбувається в національній валюті України гривні.

3.5. При безготівковій формі розрахунку Покупець зобов’язаний надіслати менеджеру документ, що підтверджує факт оплати Товару (скрін/копію/фото квитанції, платіжного доручення тощо) на електрону пошту info@5blyud.com.ua.ua або в месенджер (вайбер/телеграм/ вотсап)  +38 (063) 74 099 74.

3.6. У разі несплати, неповної оплати або несвоєчасної оплати Продавець залишає за собою право ненадання Товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій.

3.7.Товари гарантуються і надаються тільки по факту отримання Продавцем оплати. До моменту отримання оплати Продавець не має ніяких зобов’язань перед Покупцем щодо Товарів замовлених Покупцем.

3.8.Питання про повернення коштів за Товар у вигляді програми харчування, після її початку розглядається в індивідуальному порядку впродовж 14 робочих днів.

3.9.Грошові кошти, сплачені Покупцем, не повертаються в наступних випадках:

3.9.1. відмова Покупця від отримання Товару після отримання Товару від кур’єра, окрім випадків коли Товар є непридатним до споживання;

3.9.2. в разі якщо Покупець повідомив про відкладення/перенесення/відміну дати наступної доставки після 16:00 години попереднього дня запланованої дати доставки Товару.

4.ДОСТАВКА ТОВАРУ.

4.1.Покупець має право отримати замовлений Товар скориставшись послугами кур’єрської доставки.

4.2.Кур’єрська доставка Товару Покупцю здійснюється за погодженням із Покупцем і за вказаною ним адресою.

4.3.Доставка замовленого Товару в межах міста Києва здійснюється безкоштовно.

4.4.Доставка за межі міста Києва розраховується індивідуально та оплачується окремо в залежності від регіону та відстані до адреси Покупця.

4.5.Доставка Товару замовленого до 16:00 години здійснюється наступного дня.

4.6.Доставка Товару замовленого після 16:00 години здійснюється через день.

4.7. Доставка Товару відбувається в обумовлений з клієнт-менеджером час з 6:30 до 10:00 години часовому діапазоні 1 година. Час очікування Водія на точці 10 хв. Далі водій їде по маршруту, щоб не запізнитися до інших Клієнтам. Якщо Ви вийшли на зв’язок до 10 ранку, то Водій може відправити Вам раціон на таксі за Ваш рахунок. Якщо Ви не вийшли на зв’язок, то пакет з харчуванням утилізується.

4.8. Покупець має право відкласти/перенести/відмінити дату наступної доставки Товару за умови попереднього погодження цього питання з клієнт-менеджером не пізніше 16:00 години попереднього дня запланованої дати доставки. Продавець не в змозі відкласти/перенести/відмінити дату наступної доставки Товару, якщо Покупець повідомив про таке відкладення/перенесення/відміну після 16:00 години попереднього дня запланованої дати доставки Товару. Вартість такого Товару не повертається та має бути сплачена в повному обсязі.

4.9. Покупець має право змінити час, адресу доставки або отримувача за умови попереднього погодження цього питання з клієнт-менеджером, але не пізніше 16:00 години попереднього дня запланованої дати доставки.

4.10.Відповідальність за належне зберігання та безпечність Товару після його передачі Покупцю перекладається виключно на Покупця. Продавець наполегливо рекомендує зберігати Товар у холодильнику. 

4.11. Покупець має право попрохати залишити харчування біля дверей, у консьєржа або в іншому зручному місці для Покупця (за попереднім узгодженням). Після того, як Водій залишив харчування в призначеному місці, Продавець не несе відповідальність за збереження і вміст пакета харчування.

4.12.Харчові контейнери, в які пакується Товар, можуть використовуватись у мікрохвильовій печі виключно за умови зняття верхньої кришки/плівки.

5.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1.Продавець має право:

5.1.1. В односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

5.2. Продавець зобов’язаний:

5.2.1.В разі доставки непридатного до споживання Товару, замінити такий Товар на Товар, який є придатним до споживання, або повернути сплачені кошти за цей день харчування;

5.2.2.Забезпечити конфіденційність даних Покупця та дотримання законодавства України про захист персональних даних;

5.2.3.Розміщувати на Інтернет-магазині/ Застосунку актуальну контактну інформацію та можливі засоби зв‘язку.

5.3. Покупець має право:

5.3.1.Оформити Замовлення в Інтернет-магазині/Застосунку Продавця;

5.3.2.Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

5.3.3.Вимагати від Продавця заміни непридатного до споживання Товару на Товар, який є придатним до споживання, або повернення сплачених коштів за цей день харчування.

5.4. Покупець зобов’язаний:

5.4.1. Ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена в Інтернет- магазині/Застосунку Продавця;

5.4.2.Надавати Продавцю всю необхідну достовірну, правдиву і коректну інформацію.

5.4.3.Своєчасно оплатити та отримати Замовлення на умовах цього Договору.

5.4.5.Не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, не перепродавати, а також не використовувати будь-яким способом для будь-яких комерційних цілей Інтернет- магазин/Застосунок та (або) будь-які їх частини без згоди Продавця, а також меню харчування.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного зберігання та використання Товару.

6.2.Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну у випадках визначених пунктом 4.2. даного Договору.

6.2.Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань за цим Договором у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

6.3.Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

6.4.Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

6.5.Сторона звільняється від визначеної Договором та законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення зобов’язань, передбачених Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини).

Під непереборною силою у Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини відповідної Сторони, поза її волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, революції, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти, відключення енергопостачальних компаній, виробничих потужностей Постачальника, де виготовлюється Товар (завод Постачальника) від електричної енергії, не з вини Постачальника  тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, енергопостачальних компаній, інші заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання відповідною Стороною цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов’язань, повинна терміново повідомити у письмовій формі інші Сторони про настання, прогнозований  термін дії та припинення вищевказаних обставин, однак не пізніше 3 (трьох) днів з дати їх настання і припинення. Не повідомлення або  несвоєчасне повідомлення позбавляє відповідну Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов’язань по причині вищевказаних обставин.

Якщо обставини непереборної сили та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню Договору, то виконання Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

Настання форс-мажорних обставин має бути засвідчено компетентним органом державної влади України або довідкою Торгово-промислової палати.

6.6.Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

7.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1.Оформляючи Замовлення в Інтернет-магазині/Застосунку Покупець добровільно надає свою згоду на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання і знищення) зазначених їм власних персональних даних, а саме: ПІБ, електронна пошта, телефон, адреса, а також даних визначених пунктом 4.1. даного Договору, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних, що необхідні для належної організації доставки Товару, третім особам (транспортно-експедиторським і кур’єрським організаціям).

7.2.Продавець використовує отримані персональні дані Покупця виключно з метою належної організації виконання умов даного Договору.

7.3.Продавець бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, з метою виконання зобов’язань перед Покупцем, а також особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також у випадках, коли розкриття вказаних даних встановлено вимогами діючого законодавства України.).

7.4.Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

7.5.Оформлюючи підписку в Інтернет-магазині та/або реєструючись у Застосунку, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких

повідомлень (SMS), електронної пошти та повідомлень у Застосунку. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки.

8.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1.Цей Договір набирає чинності з дня оформлення Замовлення в Інтернет- магазині/Застосунку і діє до виконання всіх умов Договору.

8.2.Оформлення Покупцем в Інтернет-магазині/Застосунку Замовлення означає повну згоду Покупця з умовами даного Договору.

8.3.Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених даним Договором, а також чинним законодавством України.

9.ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір укладено на території України і він діє в рамках законодавства України.

9.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього Договору не веде до недійсності Договору в цілому.

9.3. Продавець має право вносити зміни в текст цього Договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція Договору завжди доступна на сторінках Інтернет-магазину/Застосунку Продавця

9.4. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника цього Договору на паперовому носії, з проставленням підписів Сторін, не є підставою визнання цього Договору не укладеним. Оформлення Замовлення в Інтернет-магазині/Застосунку Продавця вважається акцептом Покупця (відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України) і є моментом вступу Договору в силу.

9.5.При виникненні претензій Покупець повинен звернутися в Службу підтримки Продавця за телефонами зазначеними в розділі контакти Інтернет-магазину/Застосунку або по електронній пошті info@5blyud.com.ua.

9.6.Уся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені в Інтернет- магазині/Застосунку Продавця, є інтелектуальною власністю Продавця та/або його постачальників і виробників Товару та охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями. Будь-яке використання розміщених в Інтернет-магазині/Застосунку результатів інтелектуальної діяльності (в тому числі елементів візуального оформлення Сервісу, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, товарних знаків та інших об’єктів) без письмового дозволу Продавця або законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до діючого законодавства України.

9.7.Заборонено використання Інтернет-магазину/Застосунку в протизаконної і забороненої діяльності. Покупець погоджується дотримуватися законів, в тому числі не поширювати спам, не поширювати шкідливе програмне забезпечення, посилання на WEB ресурси, які можуть завдати шкоди будь–кому. У разі, якщо Продавець запідозрить Покупця в скоєнні протиправних дій, в тому числі: шахрайство з банківськими картами, поширення спаму, шкідливих програм, інших діянь, що порушують умови цієї Оферти, Продавець має право звернутися із заявою до відповідних державних органів.